Trang chủ Tin tức
KHÁI NIỆM VÀ THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY THỬ NGHIỆM RUNG XÓC - [VINTECHME]

Máy thử nghiệm rung xóc có khả năng thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau xác định dạng sin, ngẫu nhiên, xung kích, sin trên ngẫu nhiên, ngẫu nhiên trên ngẫu nhiên và các dạng sóng phức tạp khác cũng như sao chép dữ liệu được thu thập từ các điều kiện trong thực tế. Các nội dung sau đây trình bày các khái niệm cơ bản và các yếu tố cơ bản cấu thành hệ thống rung động điện động lực học.

Về trang chủ Liên hệ quảng cáo Đường dây nóng: (+84) 976 660 398